Munkatárs

Dancs Szabolcs

Szervezeti egység: 
Könyvtári Szabványosítási Iroda
Beosztás: 
irodavezető
Telefonmellék: 
857
Telefonszám: 
+36 1 224-3857
Szobaszám: 
722
Feladatok, szakterület, kutatási terület: 
  • könyvtári szabványosítás
  • szemantikus web
  • bibliográfiai fogalmi modellek
  • digitalis tartalmak hozzáféréskezelése (szerzői jog és digitális könyvtár)
  • kulturális identitás a könyvtárakban
Dancs Szabolcs
Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézet

Irodalomjegyzék

•    Könyvgyűjtemények Szlovákiában. In: Könyvtári Figyelő, 50(2). 2004.  pp. 413-421.
•    Az XML filológiai alkalmazása. In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 53(4). 2006. pp. 168-171.
•    Középkori szláv kéziratok elektronikus feldolgozása a Bolgár Tudományos Akadémián: a “Repertorium” projekt, Könyvtári Figyelő, 52(4). 2006. pp. 557-562.
•    Drótos L., Vranyecz T., D. Sz.: Adattármustra. Többnyelvű szótárak, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 54(4). 2007. pp. 165-178.
•    A cirill betűs adatok gépi transzliterálásának problémái. In: Könyvtári Figyelő, 53(3). 2007. pp. 523-533.
•    Szemináriumi dolgozat helyett Wikipedia-szócikk: Wikipedia-fejlesztés felsőoktatási intézményi keretek között, Könyvtári Figyelő, 55(2). 2009. pp. 227-234.
•    150 éves az Erdélyi Múzeum-Egyesület, Könyvtári Figyelő, 55(4). 2009. pp. 705-709.
•    Retrospektív konverzió nagyüzemi módon: az ADAM-projekt. In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 57(2). 2010. pp. 52-58.
•    Webarchiválási politikák. In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 20(10). 2011. pp. 14-20.
•    Az Országos Széchényi Könyvtár müncheni anyagának rekatalogizálása. In: Könyvtári Figyelő, 57(4). 2011. pp. 721-732.
•    Az efemer kiadványok gyűjtésének nemzetközi gyakorlatáról és annak tanulságairól, Könyvtári Figyelő, 58(2). 2012. pp. 336-342.
•    Digitális tartalmak hosszú távú megőrzéséről a Rosetta rendszerben. In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 59(5). 2012. pp. 192-200.
•    Az elektronikus kötelespéldányok könyvtári szolgáltatása. In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 59(10). 2012. pp. 407-448.
•    Kötelező letét vagy “köteles harács”? – gondolatok a kötelespéldány-szolgáltatás céljairól. In: Könyvtári Figyelő, 58(4). 2012. pp. 753-756.
•    Kto bude budovať naše katalógy? MARC a ONIX: starý koncept a nová perspektíva. In: ITlib, 16(1). 2013. pp. 37-39.
•    Hogyan építsünk nemzeti névteret? In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 22(7). 2013. pp. 22-29.
•    „A digitális felvilágosodás felé”: az ARROW program és az OSZK – digitalizálás, szerzői jog, innovatív megoldások. In: Könyvtári Figyelő, 59(3). 2013. pp. 465-484.
•    A jövő nemzeti könyvtára, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 23(10). 2014. pp. 3-15.
•    Who will build the library catalogues? MARC and ONIX: an old concept and a new perspective, Forum Bibliotek Medycznych, 7(14). 2014. pp. 44-49.
•    Az információ digitális újrahasznosulása és a jogtisztázás egy európai modellje, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 62(6). 2015. pp. 207-213.
•    Könyvtári szolgáltatási platformok, avagy ami az IKR-ek után következik, Könyvtári Figyelő, 61(3). 2015. pp. 359-371.
•    Szerzői jog és digitális hozzáférés ma és holnap, könyvtáron kívül és belül, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 24(11). 2015. pp. 3-14.
•    A jogvédett művek közös jogkezelésének, digitalizálásának és legális szolgáltatásának aktuális kérdései, Könyvtári Figyelő, 61(4). 2015. pp. 482-488.
•    A hosszú távú megőrzés szabványos útja (és a Rosetta rendszer példája), Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 63(1). 2016. pp. 27-37.
•    Hírek a könyvtári szabványosítás háza tájáról. Az Országos Könyvtári Szabványosítási Bizottság megalakulása, Könyvtári Figyelő, 62(1). 2016. pp. 30-33.
•    Névtér építése nemzeti könyvtári környezetben és a bibliográfiai metamorfózis, Könyvtári Figyelő, 62(1). 2016. pp. 77-85.
•    Improving direct and indirect impacts of libraries on culture and society = Zvyšování přímého a nepřímého dopadu knihoven na kulturu a společnost, Libraries V4 in the decoy of digital age, Moravská zemská knihovna v Brně, Brno, 2016. pp. 77-94.
•    Ismét az ETO hasznáról – az új elektronikus kiadás előkészületeinek fényében, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 25(4). 2016. pp. 3-8.
•    Az Európai Unió Bírósága előtt a könyvtárügy jövője? Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 25(9). 2016. pp. 3-8.
•    Újra a könyvtári szolgáltatási platformokról (és egyéb könyvtári rendszerekről), Könyvtári Figyelő, 62(3). 2016. pp. 391-396.
•    A Bibliográfiai Átállás programja – az RDA franciaországi átültetése, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 63(9). 2016. pp. 344-352.
•    A szerzői jog helye a nemzetközi könyvtárügyben és a lengyel szerzői jogi reform példája, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 25(12). 2016. pp. 9-19.
•    A V4 országok könyvtárosainak válaszai a digitális kor kihívásaira, Könyvtári Figyelő, 62(4). 2016. pp. 523-535.
•    Hogyan fogunk katalogizálni a jövőben? – FRBR-alapú bibliográfiai feldolgozás a gyakorlatban, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 26(2). 2017. pp. 10-16.
•    A könyvtáros mint rendszergondolkodó, avagy unalmas-e a szabványosítás, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 26(3). 2017. pp. 16-19.
•    RDA-kitekintés: példák az anglo-amerikai katalogizálási szabályzat európai átültetéseire, Könyvtári Figyelő, 63(1). 2017. pp. 85-89.
•    Bemutatkozik az ISNI, a nemzetközi szabványos névazonosító, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 64(4). 2017. pp. 199-207.
•    Az RDA mint a katalogizálás új nemzetközi szabályzata? Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 26(5). 2017. pp. 9-17.
•    Röviden az RDA-ról, Könyvtári Figyelő, 63(2). 2017. pp. 211-217.
•    A hiteles digitális másolatról és a másolati példányok bibliográfiai kezeléséről – 1. rész: Hitelesség szabványos alapokon, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 26(10). 2017. pp. 7-15.
•    Oszd meg, és ne uralkodj! Beszámoló az OCLC EMEA regionális konferenciájáról, Könyvtári Figyelő, 63(3). 2017. pp. 362-367.
•    Descriptive metadata for long-term preservation and the bibliographic management of digital surrogates, CDA 2017: Výmena skúseností z prevádzky a budovania LTP archívov, Univerzitná knižnica v Bratislave, Bratislava, 2017. pp. 96-107.
•    A hiteles digitális másolatról és a másolati példányok bibliográfiai kezeléséről – 2. rész: Metaadatok, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 26(12). 2017. pp. 3-11.
•    Miért szomorú a jogtisztázás polipja? Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 26(12). 2017. pp. 20-23.
•    Új utakon az RDA – rövid jelentés a European RDA Interest Group 2017-es éves találkozójáról, Könyvtári Figyelő, 63(4). 2017. pp. 589-590.
•    The „Transition bibliographique” program: the French recipe for adopting RDA, Knižničná a informačná veda = Library and information science, 27. vol. 2017. pp. 151-161.
•    Information seeking and/or identity seeking: libraries as sources of cultural identity, Library Management, 39(1/2). 2018. pp.12-20.
•    „RDA reborn” – a könyvtári referenciamodell és az átalakuló RDA – 1. rész: Bevezetés az IFLA LRM-be, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 65(3). 2018. pp. 141-152.
•    „RDA reborn” – a könyvtári referenciamodell és az átalakuló RDA – 2. rész: A 3R projekt, avagy az RDA megújulása, Tudományos és Műszaki tájékoztatás, 65(4). 2018. pp. 228-237.
•    Digitális szurrogátumok RDA-alapú feldolgozása költséghatékonyan – az edinburghi módszer, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 27(2). 2018. pp. 3-10.
•    A könyvtári szabványosítás egyes nemzetközi és hazai fejleményeiről, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 27(5). 2018. pp. 3-4.
•    Bevezető Tóvári Judit: A katalógus metamorfózisa. A Nyilatkozat a Nemzetközi Katalogizálási Alapelvekről (2016) fordítástervezetének terminológiai kérdései című cikkéhez, Könyvtári Figyelő, 64(3). 2018. pp. 363.
•    Kulturális identitás a könyvtárakban, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 27(8). 2018. pp. 3-6.
•    Adat- és tudásmenedzsment a posztigazság korában. Mozaikok az INFINT Information Interactions 2018 nemzetközi konferenciáról, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 27(11). 2018. pp. 39-43. (Koltay Tiborral és Németh Mártonnal közösen)
•    Dudás Anikó "Új rendszerhez új zsargont!" című írása mögé, Könyvtári Figyelő, 64(4). 2018. pp. 564.
•    Digitális emlékezet, adatvédelem és szerzői jog: beszámoló Tallinnból, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 28(4). 2019. pp. 30-34.
•    (Jó) hírek a szabványosítás háza tájáról, Könyvtári Figyelő, 65(2). 2019. pp. 254-255.
•    A megújuló könyvtári katalogizálás alapdokumentumainak magyar nyelvű kiadásai elé, Könyvtári Figyelő, 65(2). 2019. pp. 255.
•    Az RDA és a BIBFRAME hazai implementálása, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 66(9). 2019. pp. 534-539. (Mohay Anikóval és Hubay Miklóssal közösen)
•    Supporting cultural identity and common historical narratives via digital library tools – a humble proposal, Knižničná a informačná veda = Library and information science, 28. vol. 2019. pp. 129-135.
•    Zsuzsáról, rólunk és kicsit a Books In Printről. In: Votisky Zsuzsa és a Typotex Kiadó első harminc éve, Budapest : Typotex, 2019
•    Let the sunshine in, and let the data out! A revolution of library standards, copyright (and access policies?), Knižnica, 21(1). 2020. pp. 22-27.
•    Mit jelent RDA-kompatibilisnek lenni? Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 67(10). 2020. pp. 526-537.
•    Zsolt: Bánhegyi Zsolt (1949–2021) emlékére, Könyvtári Figyelő, 67(1). 2021. pp. 76-77.
•    EODOPEN: nemzetközi projekt a jogtisztázás támogatására, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 68(5). 2021. pp. 295–303. (Radó Ritával közösen)
•    Részletesen a nomen entitásról, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 68(10). 2021. pp. 604–619.
•    Segédlet a szerzői jogi státuszok MARC-alapú rögzítéséhez, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 30(6). 2021. pp. 3-9.
•    Designing a Rights Clearance Documentation Tool (RCDT) in the framework of EODOPEN project, Knižnica, 21(1). 2021. pp. 6-13. (Radó Ritával közösen)

Tagságok

•    IFLA BCM Review Group
•    Könyv, Könyvtár, Könyvtáros: Szerkesztőbizottság
•    Tudományos és Műszaki Tájékoztatás: Tanácsadó testület
•    Knižnica: Szerkesztőbizottság
•    Magyar Szabványügyi Testület, MCS 508 „Könyvtár és dokumentáció” (elnök)
•    Országos Könyvtári Szabványosítási Bizottság (elnök)
•    Europeana (Network Association Member)
•    European RDA Interest Group (EURIG)
•    EURIG Editorial Committee


Alapdokumentumok

Kapcsolat

1827 Budapest, Budavári Palota F-épület

Tel: +36 1 224-3788

Elérhetőségek

Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.