Szakirodalom

A Könyvtári Intézet Könyvtári Minőségfejlesztési Osztály saját kiadványai

Design thinking könyvtáraknak. Eszköztár a használóközpontú tervezéshez. Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, 2023. 123 p., ISBN (PDF): 978-963-200-733-5 

A design thinking, azaz tervezői gondolkodás egy olyan eszköztárat és egyben látásmódot jelent, amely segítségével mélyen megérthetjük használóink valódi igényeit. A használóink és a közösségek bevonása az innovációs folyamatainkba lehetővé teszi a felhasználóközpontú szolgáltatásfejlesztés megvalósítását könyvtárainkban.
 
"Ezt az eszköztárat azért hoztuk létre, hogy bemutassuk a design thinkinget (a tervezői gondolkodást), azt a módszert, amely az olvasók igényeinek megértése és a közösség fejlesztése által egyedülálló módon tud segíteni a könyvtár megerősítésében. Számos más iparág, különösen az üzleti élet és az oktatás, már évtizedek óta használja ezt a közösségvezérelt módszert a problémák megoldására. Az eszköztárban a különböző módszereket könyvtári környezetbe adaptálva mutatjuk be, így segítségével könnyen megtanulhatók a jobb szolgáltatások, eszközök és olvasói élmények fejlesztésének lépései." (Részlet a kiadványból)
 
A kiadvány megtalálható a Magyar Elektronikus Könyvtárban is. 
 
 

Design thinking könyvtáraknak. Gyakorló példatár. Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, 2023. 61. p., ISBN (PDF): 978-963-200-734-2 

A Design thinking könyvtáraknak című kiadványhoz szorosan hozzátartozik a Gyakorló példatár, amely a módszer „éles” alkalmazása előtt lehetőséget biztosít a fejlesztési folyamat egyes elemeinek begyakorlására, azok mélyebb megértésére.

A kiadvány megtalálható a Magyar Elektronikus Könyvtárban is. 

 

Design thinking egy nap alatt. Praktikus útmutató a könyvtár fejlesztéséhez. Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, 2023. 18. p., ISBN (PDF): 978-963-200-735-9

"Ez a gyakorlati útmutató a ... Design thinking könyvtáraknak című kiadvány tartalmának rövid összefoglalója, segítségével a módszertan egyetlen nap alatt is megismerhető." (Részlet a kiadványból)

A kiadvány megtalálható a Magyar Elektronikus Könyvtárban is.

 

Kovácsné Koreny Ágnes: Az ötlettől a megvalósításig: Felhasználóvezérelt innováció a könyvtárban. Budapest, Könyvtári Intézet, 2022. 108 p. (Eszköztár a mindennapi könyvtári minőséghez 2., ISSN: 2786-3441), ISBN (PDF): 978-963-201-666-5

"A könyvtárak külső és belső környezetében zajló változások, valamint a könyvtárakat érő újabb és újabb kihívások elengedhetetlenné teszik mindannyiunk számára az innovációt, a folyamatos megújulást, a könyvtári működés és szolgáltatások tudatos és rendszeres átgondolását, fejlesztését. Annak érdekében, hogy a kihívásokra megfelelően tudjunk reagálni, illetve hogy a könyvtárak kulturális közszolgáltatással és egyben a közösség szolgálatával kapcsolatos feladatait is a lehető legmagasabb szinten, a közösség jólétét és jóllétét a fókuszba állítva tudjuk ellátni, nekünk, könyvtárosoknak is folyamatosan meg kell újulnunk, új eszközöket és módszereket kell megismernünk és alkalmaznunk." (Részlet az összegzésből)
 

A kiadvány megtalálható a Magyar Elektronikus Könyvtárban is.

 

Tóth Máté: Könyvtár – Minőség – Menedzsment: Útikalauz a könyvtári minőségmenedzsment első lépéseihez. Budapest, Könyvtári Intézet, 2020. 77, [6] p. (Minőség a könyvtárakban, ISSN 2732-2491), ISBN 978-963-201-649-8, ISBN (PDF) 978-963-201-650-4

„A kiadvány gyakorlatias megközelítéssel tárgyalja a minőségmenedzsment bevezetésének lépéseit. A már Minősített Könyvtár címmel rendelkező könyvtárak jó gyakorlataiból vett példákkal kiegészített kötet segítséget nyújthat nemcsak a kezdő lépések megtételéhez, hanem a TQM vezetési ösztönöz az elindulásra, de kézen fog,és végigvezet azon az úton, amelynek célja egy önmagát folyamatosan megújítani képes szervezet megvalósítása. A könyvet sikerrel forgathatják azok a könyvtárak, amelyek a szolgáltatásaikat a könyvtári minőségirányítás szempontjai szerint igyekeznek működtetni, de azok is, amelyeknek céljuk a Minősített Könyvtár cím, vagy a Könyvtári Minőségi Díj megpályázása." (Fülszöveg)

 

Veresné Dr. Somosi Mariann: Minőségmenedzsment általános ismeretek. Budapest, Könyvtári Intézet, 2021. 44 p. (Minőség a könyvtárakban, ISSN 2732-2491), ISBN (PDF): 978-963-201-653-5

„Jelen tanulmány alapvetően módszertani orientációjú, és egy rövid szakirodalmi összefoglalót követően olyan szervezetirányítási módszerek bemutatására vállalkozik, melyek eredményesen segíthetik a könyvtárakat abban, hogy árnyalt képet alkothassanak jelenlegi helyzetükről, környezetükről, belső működésükről, szervezeti képességeikről és potenciális kockázataikról. Ezután néhány jól hasznosítható minőségirányítási és -fejlesztési technika leírása következik, végezetül pedig egy olyan teljesítményorientációjú módszeregyüttes ismertetésére kerül sor, amely vezetési filozófiává válva támogathatja a könyvtár hatékony és hatásos működését." (Részlet a bevezetésből)

 

Juhász RékaTervezzünk stratégiát! Budapest, Könyvtári Intézet, 2021. 138 p. (Eszköztár a mindennapi könyvtári minőséghez 1., ISSN: 2786-3441), ISBN (PDF): 978-963-201-652-8

„Inspirálni – leginkább ezzel a szóval tudom meghatározni a jelen kiadvány legfontosabb célját. Inspirálni azokat a magyarországi könyvtárakat, amelyek még nem készítettek stratégiai tervet, és arra bátorítani őket, hogy fogjanak hozzá. Inspirálni azokat a magyarországi könyvtárakat, amelyek már gyakorlott stratégiakészítők, arra, hogy kicsit másképpen tekintsenek a stratégiai tervre és magára a tervezési folyamatra. A következő fejezetekben meg szeretném mutatni a stratégiai tervezés azon lehetőségeit, amelyeket a hazai könyvtárak még nem, vagy csak kisebb mértékben használnak, gondolok itt többek között az intézmény közösségi beágyazottságának mélyítésére, a fenntartóhoz való tudatosabb igazodásra vagy a stratégiai terv marketingszerepére." (Részlet a bevezetésből)

 
Ajánlott könyvtári minőségmenedzsment témájú publikációk

 

Dr. Tóth Máté: Könyvtári partnerkapcsolatok kialakítása: Esettanulmány a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár gyakorlatából.==Tudásmenedzsment, 2023. 24. évf. 1. Különszám 

2022-ben Minősített Könyvtár címet és Könyvtári Minőségi Díjat nyert néhány könyvtár bemutatkozása elolvasható a Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 70. évf. 1. számában (2023)

 

  • Molnár Georgina:  Átfutási idő csökkentése lean módszerek segítségével. Könyvtári esettanulmány a Debreceni Egyetemről – 1. rész ==Magya Minőség, 2023. 32. évf. 1. sz.
 

A Könyvtártudományi Szakkönyvtár-ban számos minőségmenedzsmenttel kapcsolatos dokumentum elérhető.

Minőségmenedzsmenttel kapcsolatos szabványok elérése a Könyvtártudományi Szakkönyvtár katalógusában

MSZ EN ISO 26000:2021 Útmutató a társadalmi felelősségvállaláshoz

MSZ EN ISO 19011:2018 Útmutató irányítási rendszerek auditálásához

MSZ ISO 31000:2018 Kockázatmenedzsment. Irányelvek

MSZ 13073:2014 Kockázatfelmérés és -kezelés. Szakszótár

MSZ ISO 16439:2019 Információ és dokumentáció. Módszerek és eljárások a könyvtárak hatásának felmérésére

MSZ ISO 11620:2019 Információ és dokumentáció. Könyvtári teljesítménymutatók

 
Folyóiratok

Minőség és megbízhatóság

Magyar Minőség

 

Könyvajánló

Nagybányai Nagy Olivér [et al.]: DISC: a mindennapi kommunikáció és viselkedés titka. [Érd], Psidium Onlinetesztek, 2014. 304. p.

 

 

„Az az ember, aki ismeri önmagát, tisztában van erősségeivel és gyengeségeivel, képes arra, hogy felismerje az egyes helyzetek sajátosságait, és viselkedését ezekhez igazítja, sokkal hatékonyabban tud működni. A DISC modell legfőbb haszna abban áll, hogy rámutat az egyén természetéből fakadó viselkedési hajlamaira, és olyan ismereteket biztosít, amelyek segítségével tudatos alkalmazkodásra lesz képes az adott helyzet igényeinek megfelelően." (Forrás: Psidium OnlineTesztek)

 

Dévai Zoltán [et al.]: Lean szolgáltatásfejlesztés 1., 2. Budapest, Kaizen Pro Oktató és Tanácsadó Kft., 2020-2021. 

 

„A Lean szolgáltatásfejlesztés 1-2. című könyvekkel olyan lehetőséghez juthatunk szolgáltatóként, amelynek segítségével segítségével sokkal költséghatékonyabban, sokkal jobb minőségben szolgálhatjuk ki ügyfeleinket. Olyan szolgáltatásokat alakíthatunk ki, amelyeket öröm működtetni és öröm igénybe venni. Ezekkel a módszerekkel a hazai szolgáltatások fejlődéséhez is hozzájárulunk." (Forrás: https://kaizenpro.hu/lean-szolgaltatasfejlesztes-konyv/)

 

Brown, Tim: Change by design: How design thinking transforms organizations and inspires innovation. [New York], Harper Business, [2019]. 294 p.

Tim Brown, az IDEO vezérigazgatója bemutatja, hogy a tervezési technikák és stratégiák az üzleti élet minden szintjén megállják a helyüket.

Az innováció mítosza az, hogy a zseniális ötletek teljesen megformálva pattannak ki a zsenik fejéből. A valóság azonban az, hogy a legtöbb innováció egy szigorú vizsgálati folyamat eredménye, amelynek során a nagyszerű ötleteket azonosítják és fejlesztik, mielőtt új kínálatok és megoldások formájában megvalósulnának.

A Change By Design átdolgozott és frissített kiadásában Tim Brown újra bemutatja a tervezői gondolkodást, azt az együttműködési folyamatot, amelynek során a tervező tehetségét és módszereit arra használják, hogy az emberek igényeit ne csak a ténylegesen megvalósítható és életképes üzleti stratégiához igazítsák. Röviden: a tervezői gondolkodás a szükségletet keresletté alakítja át. Ez a problémamegoldás emberközpontú megközelítése, amely segít az embereknek és a szervezeteknek innovatívabbá és kreatívabbá válni.

A tervezői gondolkodás nem csak az úgynevezett kreatív iparágakra vagy a tervezési területen dolgozó szakemberek számára alkalmazható. Ez egy olyan módszer, amelyet olyan szervezetek használnak, mint a Kaiser Permanente, hogy növeljék a betegellátás minőségét azáltal, hogy újra megvizsgálják, hogy ápolóik hogyan kezelik a műszakváltást", vagy a Kraft az ellátási lánc menedzsmentjének újragondolására. Ez a könyv nem tervezőktől tervezőknek készült; ez a könyv olyan kreatív vezetők számára készült, akik a tervezői gondolkodást a szervezet, termék vagy szolgáltatás minden szintjére szeretnék beilleszteni, hogy új alternatívákat teremtsenek az üzleti élet és a társadalom számára."  (Forrás: https://www.ideo.com/post/change-by-design)


További oldalak

Alapdokumentumok

Kapcsolat

1276 Budapest, Pf. 1205

Tel: +36 1 224-3788

Elérhetőségek

Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.