Vezetői pályázatok eljárásrendje

A kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 6. § (1) bek. szerint az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott, – a kulturális intézmény alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező tagokból álló – bizottság hallgatja meg. A bizottság tagjai között helyet kell kapnia többek között a kulturális intézmény alaptevékenységének megfelelő országos szakmai szervezet egy képviselőjének vagy a kulturális szakértői nyilvántartásban szereplő kulturális szakértőnek.

A könyvtári területen az országos szakmai szervezet képviselőjét a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (1827 Budapest, Budavári Palota F épület 439. szoba, tel./fax: (36-1) 311-8634, E-mail: mke@oszk.hu), az Informatikai és Könyvtári Szövetség (e-mail: iksz@oszk.hu), vagy az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma (4032 Debrecen, Egyetem tér 1., E-mail: contact@ekk.org.hu) delegálja.

Segédlet az önálló vagy integrált települési könyvtár vezetői pályázatának elkészítéséhez


További oldalak

Alapdokumentumok

Kapcsolat

1276 Budapest, Pf. 1205

Tel: +36 1 224-3788

Elérhetőségek

Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.