Nemzetközi együttműködések

ENUMERATE projekt

A kutatási projekt célja, hogy megbízható adatokat gyűjtsön az európai közgyűjtemények digitalizálási tevékenységéről. A felmérések eredményeként idősoros és nemzetenként összehasonlítható statisztikai adatok születnek a digitalizálásról és digitális megőrzésről. A program előzménye a 2007 és 2009 között lezajlott NUMERIC projekt volt, amely a statisztikai adatok gyűjtéséhez szükséges keretek kidolgozásáért volt felelős. Az ENUMERATE projekt egyrészt továbbfejlesztette a NUMERIC projektben kidolgozott módszertant, amellyel hosszú távon lehetségessé válik nemzetközi szinten összehasonlítható adatok gyűjtése, másrészt több, valamennyi Európai Uniós tagállamot megcélzó felméréssel igyekezett képet adni a jelenlegi helyzetről.

A projekt célkitűzései:

  1. Egy jól működő és hosszú távon is fenntartható közösség létrehozása, amely összekapcsolja a digitális tartalmak előállítása, a digitális megőrzés, valamint a statisztikai elemzések területén dolgozókat annak érdekében, hogy támogassa a tudásmegosztást és a jó gyakorlatok terjedését Európában.
  2. Egy statisztikailag érvényes, nyílt kutatási módszertan kidolgozása és elterjesztése, amellyel az Európai Unió tagállamaiban mérhető lesz kulturális örökség digitalizálása, használata, megőrzése és mindezek költségei.
  3. Egy – ezen módszertanon alapuló – több éven át tartó, széleskörű adatgyűjtési program megvalósítása az európai kulturális örökség intézmények körében, azok digitalizálási tevékenységének mélyreható elemzése.
  4. Egy nyitott és fenntartható adatplatform létrehozása és fenntartása, amellyel összevethetővé, elemezhetővé, illetve használhatóvá válik a felmérésekben előállított információtartalom.

Az ENUMERATE projekt támogatott szakaszának lezárulását követően a kutatások az Europeana szakmai munkájába integráltan jelentek meg. Az eddig lezajlott négy nagy felmérés eredményei itt érhetők el.

A projektben a Könyvtári Intézet a magyarországi kutatásokra vonatkozó felelős nemzeti koordinátor delegálásával vesz részt.

ALMPUB projekt

A 2016-2019 között zajló projekt európai összehasonlításban vizsgálja a könyvtárak, levéltárak és múzeumok mint közösségi terek szerepét a társadalomban. Az ALMPUB (The ALM Field Digitalization and the Public Sphere – Könyvtári, levéltári és múzeumi szektor, digitalizálás és a nyilvános szféra) projektben az Országos Széchényi Könyvtár konzorciumi partnerként vesz részt. A projekt lakossági és intézményi empirikus adatgyűjtést egyaránt tartalmaz arról, hogy a digitalizálás hogyan befolyásolja a közgyűjtemények nyilvános szférában betöltött szerepét.

DCHE szakértői csoport

A DCHE (Digital Cultural Heritage and Europeana Expert Group) az Európai Unió tagállamainak együttműködési fóruma a digitalizálás, a kulturális tartalmak online hozzáférhetővé tétele és a digitális megőrzés terén. A szakértői csoport támogatja az Europeana szakmai programját. A szakértői csoport figyelemmel kíséri a tagállamok digitalizálási tevékenységét az Európai Bizottság 27/10/2011 kulturális tartalmak digitalizálásáról és megőrzéséről szóló ajánlása alapján. A szakértői csoport munkájában Magyarországot két fő képviseli, amelynek egyike a Könyvtári Intézet delegáltja. 

 


További oldalak

Alapdokumentumok

Kapcsolat

1276 Budapest, Pf. 1205

Tel: +36 1 224-3788

Elérhetőségek

Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.