Küldetésnyilatkozat

A Könyvtári Intézet a könyvtárak, a könyvtári rendszer, a könyvtárosoknak nyújtandó szolgáltatások, stratégiai fejlesztések, könyvtári kutatások központi intézménye. Szakmai hátteret, erőforrást biztosít a kulturális kormányzat ágazati irányítási szerepkörének ellátásához. Munkája során követi a társadalmi változásokat, valamint stratégiai támogatást nyújt a szakmai kihívásokra adandó válaszok kidolgozásához és megvalósításához.

Az Intézet a 6/2000. (III. 24.) NKÖM rendelet szerint az OSZK részjogkörű belső szervezeti egysége, amelynek élén igazgató áll, feladatait, szervezetét és működését a nemzeti könyvtár szabályzatai rögzítik, önálló névhasználatra jogosult. Az Intézetet titkárság és három osztály (Könyvtártudományi Szakkönyvtár, Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztály, Oktatási és Humánerőforrás-fejlesztési Osztály) alkotja. Az Intézet két szakmai folyóirat (Könyvtári Figyelő; Könyv, Könyvtár, Könyvtáros) szerkesztőségét működteti. Tevékenységének jogszabályi alapját az 1997. évi CXL. törvény 60. § (3) bekezdése és a 30/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet 8. § (3) bekezdése határozza meg.

A Könyvtári Intézet szakmai szolgáltatásokat nyújt a könyvtárak és a könyvtári rendszer számára. Gyűjti, feltárja és számos formában szolgáltatja a könyvtári ismereteket, szakirodalmat. A könyvtári rendszer tagjait nyilvántartó adatbázisokat épít. Gondozza a könyvtári statisztikát. Támogatja a minőségelvű működést, a könyvtári eljárások szabályozását. Útmutatókat, tájékoztatókat, képzési tananyagokat tesz közzé. Kiemelkedő tevékenysége a könyvtári dolgozók kompetenciáinak fejlesztése, képzéseket, továbbképzéseket szervez. Szakmai és képzési támogatást nyújt a Kárpát-medence magyar könyvtárosai számára. Módszertani munkájának alapja a kutatás, az elemzés, a trendfigyelés. Pilot és egyéb központi projektek megvalósítója. Számos hazai és nemzetközi program együttműködő partnere.

Mindezek alapján a Könyvtári Intézet küldetésnyilatkozatát az alábbiakban tesszük közzé:

 

 

   

A Könyvtári Intézet nyilatkozik arról, hogy az összetett feladatrendszerén belül 2018-2020-ban az alábbi három területre fókuszál:

 

Közgyűjteményi feladatellátás  

A közgyűjtemények a kulturális alapellátás alapintézményei. A könyvtárak az ország valamennyi településén, településrészén egységesen magas színvonalú tudástárakat és e tudástárakra épülő szolgáltatási rendszert hoztak létre és működtetnek. Az Intézet célja az ellátás továbbfejlesztése. Ennek lehetséges megvalósulása a kulturális alapellátásban érintett partner intézményekkel (múzeumok, levéltárak, közművelődési intézmények) történő együttműködés szélesítése.

Ennek érdekében

  • jó gyakorlatokat mutatunk be
  • továbbképzéseket szervezünk
  • végrehajtjuk a Cselekvő Közösségek – aktív közösségi szerepvállalás kiemelt projekt konzorciumi tagi feladatait

 

Társadalmi kapcsolatok erősítése

A köz- és szakkönyvtárügynek könyvtárhasználóra, az állampolgárnak – egyéni élethelyzettől, esetleges hátrányoktól függetlenül – boldogulásra, élményre, örömre van szüksége. A könyvtárak mind az egyes embereket, mind a közösségeket azonos eséllyel segíthetik hozzá az élmények rendszeres megéléséhez. Mosolygó könyvtár, könyvtáros, család és társadalom – bővülő könyvtárhasználat.

Ennek érdekében

  • hírt adunk, közvetítünk és informálunk a minősített és a Könyvtári Minőségi Díjjal elismert könyvtárak teljesítményeiről, tevékenységéről
  • korrekt adatbázisok, elemzések, szakértői vizsgálatok alapján láttatjuk a könyvtárak és a könyvtári rendszer eredményeit
  • ösztönözzük a könyvtár és működési környezete árnyalt, összetett és tartalmas együttműködését, törekszünk a partneri erőforrások mind teljesebb kihasználására

 

A könyvtári rendszert alkotó és ahhoz határon túlról csatlakozó intézmények sikerességének támogatása

A könyvtár akkor lehet sikeres, ha fenntartója is sikeres társadalmi szereplő, elismert közösségi vezető, befolyással bíró, mérvadó entitás. A fenntartó sikerességéhez a könyvtárak belső kreativitással, folyamatos innovációval, tanuló szervezetként való viselkedéssel tudnak hozzájárulni.

Ennek érdekében

  • célzottan fejlesztjük a könyvtárosok kompetenciáit, ehhez szélesítjük képzési, továbbképzési palettánkat és módszertanunkat, új tanfolyamokat hirdetünk meg
  • az Intézet keretében működő könyvtártudományi Szakkönyvtár szolgáltatásainak fejlesztését prioritásként kezeljük
  • figyelmet kérünk és adunk a könyvtáros etika elvei szerint tevékenykedő könyvtáros kollégáink elismerésének és gondosan ápoljuk a könyvtáros múlt értékeit, törekszünk átörökítésükre.

 

Budapest, 2018. január 31.


További oldalak

Alapdokumentumok

Kapcsolat

1276 Budapest, Pf. 1205

Tel: +36 1 224-3788

Elérhetőségek

Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.