Kutatási eredmények

A Könyvtári Intézet Kutatási és Elemző Osztálya az elmúlt években számos hazai és nemzetközi kutatásban vett részt, amelyeknek az eredményei a szaksajtóban vagy önálló kiadványok formában jelentek meg. A következőkben az elmúlt évek kutatásainak nyilvánosan is megjelent eredményeiből és egyéb, az Osztály munkatársai által megjelent publikációkból adunk egy válogatást.

 

2020

(feltöltés alatt)

 

Békésiné Bognár Noémi Erika: Könyvtárak.hu: új szolgáltatás a könyvtárak és az olvasás népszerűsítéséért. In: Networkshop 2020. Országos Online Konferencia. 2020. szeptember 2-4. 2020, HUNGARNET Egyesület, Budapest, 88-94. p. ISBN 9786150103761 URL: http://real.mtak.hu/119183/1/bekesine.pdf(külső hivatkozás)

Békésiné Bognár Noémi Erika, Németh Márton: Hogyan lépjünk egyről a kettőre? A K2 műhely múltja és jelene. In: Könyvtári figyelő. 2020. (30. évf.) 4. sz. 626-636. p. URL: http://epa.oszk.hu/00100/00143/00363/pdf/EPA00143_konyvtari_figyelo_2020...

Békésiné Bognár Noémi Erika, Juhász Réka: Mérjük és tegyük láthatóvá! A könyvtárak hatása a társadalomban. In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. 2020. (29. évf.) 7-8. sz. 39-46. p. URL: https://epa.oszk.hu/01300/01367/00330/pdf/EPA01367_3K_2020_07-08_039-046...

Békésiné Bognár Noémi Erika, Nagy Andor: Könyvtárak.hu – könyvtár- és olvasásnépszerűsítő portál. In: Könyvtári figyelő. 2020. (30. évf.) 2. sz. 333-341. p. URL: http://epa.oszk.hu/00100/00143/00361/pdf/EPA00143_konyvtari_figyelo_2020...

Békésiné Bognár Noémi Erika, Nagy Andor: Könyvtár- és olvasásnépszerűsítő portál, ez a Könyvtárak.hu! In: Könyvtári hírzengő. 2020. (4. évf.) 2. sz. 8. p. URL: https://bkszr.csgyk.hu/sites/default/files/hirzengo/hirzengo2020_02.pdf

Békésiné Bognár Noémi Erika, Juhász Réka: Okos városokban okos könyvtárak: ötletcsomag a megvalósításhoz: a K2 továbbképzési sorozat 2019/2020-as évad első szakmai napjának összefoglalója. In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. 2020. (29. évf.) 2. sz. 9-19. p. URL: http://epa.oszk.hu/01300/01367/00325/pdf/EPA01367_3K_2020_02_009-019.pdf

 

2019

 

„Előjelekről csak utólag látni, hogy jeleztek.” : állományvédelmi interjú Baranya Péterrel, a Piarista Központi Könyvtár igazgatójával / [riporter] Horváth Adrienn. – Bibliogr. jegyzetekben. In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 28. (2019) 5., p. 25-34. : ill., 6 fotó. http://epa.oszk.hu/01300/01367/00315/pdf/EPA01367_3K_2019_05_025-034.pdf

A 3-17 éves korosztály olvasási szokásai – egy országos reprezentatív felmérés eredményei / Tóth Máté. In: A könyvtárhasználat és az információkeresés fejlesztése / Szerk. Béres Judit. – Budapest : FSZEK, 2019., 261-316. p. http://www.fszek.hu/?tPath=/view/&documentview_type=save&documentview_site=6063&documentview_id=24460

A közkönyvtárak, múzeumok és levéltárak társadalmi szerepei a szakmabeliek önértékelése tükrében / Tóth Máté. – Az ALMPUB projekt keretében 2016 és 2019 között végzett nemzetközi kérdőíves kutatás magyarországi eredményeinek elemzése. – Bibliogr. – Res. magyar nyelven. In: Könyvtári figyelő. – 29. (2019) Ksz., p. 67-79. : ill., 8 diagram. http://epa.oszk.hu/00100/00143/00360/pdf/EPA00143_konyvtari_figyelo_2019_ksz_067-079.pdf

Digital Accessibility / Nagy Andor. In: Felsőoktatási innovációk a tanulás korában: a digitalizáció, képességfejlesztés és a hálózatosodás kihívásai (2019) 93-99. p. http://mellearn.hu/wp-content/uploads/2019/05/ml_2019.pdf

Digitális tartalom, digitális szolgáltatás : beszámoló a 2018-2019-ben megrendezett K2 továbbképzési sorozatról / Békésiné Bognár Noémi Erika, Horváth Adrienn, Nagy Andor. – Bibliogr. jegyzetekben. In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 28. (2019) 6., p. 4-9. : ill., 2 fotó, 1 grafikon. http://epa.oszk.hu/01300/01367/00316/pdf/EPA01367_3K_2019_06_004-009.pdf

Ensuring equal access to digital content / Nagy Andor. In: Information and technology transforming lives: connection, interaction, innovation (2019) 271-278. p. http://bobcatsss2019.ffos.hr/docs/bobcatsss_proceedings.pdf

Innovációmenedzsment a könyvtárban / Tóth Máté. – Bibliogr. – Res. angol nyelven. In: Könyvtári figyelő. – 29. (2019) 1., p. 71-80. : ill., 3 ábra. http://ki2.oszk.hu/kf/2019/04/12177/#more-12177

Könyvtárak reprezentatív felmérésnek eredményei / Tóth Máté, Bódog András. In: Magyarországi múzeumok, könyvtárak és közművelődési intézmények reprezentatív felmérése / Szerk. Ponyi László, Arapovics Mária, Bódog András. Cselekvő közösségek, aktív közösségi szerepvállalás. EFOP-1.3.1-15-00001. Budapest, 2019. https://cselekvokozossegek.hu/wp-content/uploads/Magyarorsz%C3%A1gi-m%C3%BAzeumok-k%C3%B6nyvt%C3%A1rak-%C3%A9s-k%C3%B6zm%C5%B1vel%C5%91d%C3%A9si-int%C3%A9zm%C3%A9nyek-reprezentat%C3%ADv-felm%C3%A9r%C3%A9se.pdf

Könyvtárhasználat és információkeresés – egy országos reprezentatív felmérés eredményei / Tóth Máté. In: A könyvtárhasználat és az információkeresés fejlesztése / Szerk. Béres Judit. – Budapest : FSZEK, 2019., 204-260. p.
Könyvtári minőségmenedzsment rendszer / Horváth Adrienn. – Bibliogr. In:  Minőségmenedzsment - Múzeumiskola 11. (2019), p. 119-135. http://www.azenkonyvtaram.hu/documents/11543/45783/A+k%C3%B6nyvt%C3%A1rhaszn%C3%A1lat+%C3%A9s+az+inform%C3%A1ci%C3%B3keres%C3%A9s+fejleszt%C3%A9se.pdf/28b82590-d152-4051-9772-f82a47c770b0

The legitimacy of public library services: do the general public and librarians agree? / Máté Tóth, Ragnar Audunson. In: Information and technology transforming lives. Proceedings of the 27th BOBCATSSS Symposium. Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Faculty of Humanities and Social Sciences. Osijek. – (2019), p. 366-376. http://bobcatsss2019.ffos.hr/docs/bobcatsss_proceedings.pdf

Mozaikok az eszéki Bobcatsss 2019 konferenciáról / Arany Zsuzsanna, Nagy Andor, Németh Márton, Radó Rita. In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 28. (2019) 2., p. 16-23. http://epa.oszk.hu/01300/01367/00312/pdf/EPA01367_3K_2019_02_016-023.pdf

Public libraries as public sphere institutions: A comparative study of perceptions of the public library’s role in six European countries / Máté Tóth [et al.]. In: Journal of Documentation. – 75. (2019) 6., p. 1396-1415. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JD-02-2019-0015/full/pdf?title=public-libraries-as-public-sphere-institutions-a-comparative-study-of-perceptions-of-the-public-librarys-role-in-six-european-countries

Új típusú együttműködések / Tóth Máté. In:  A könyvtárhasználat és az információkeresés fejlesztése / Szerk. Béres Judit. – Budapest : FSZEK, 2019., 317-345. p. http://www.azenkonyvtaram.hu/documents/11543/45783/A+k%C3%B6nyvt%C3%A1rhaszn%C3%A1lat+%C3%A9s+az+inform%C3%A1ci%C3%B3keres%C3%A9s+fejleszt%C3%A9se.pdf/28b82590-d152-4051-9772-f82a47c770b0

Visszajelzések a könyvtári minőségmenedzsment pályázati rendszer megújításáról - kutatási adatok / Horváth Adrienn, Tóth-Jávorka Brigitta. In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 28. (2019) 3., p. 10-18. http://ki2.oszk.hu/3k/2019/04/visszajelzesek-a-konyvtari-minoseg-menedzsment-palyazati-rendszer-megujitasarol-%E2%80%93-kutatasi-adatok

 

2018

 

A jövő könyvtári terei: beszámoló a K2 továbbképzési napról./ Bognár Noémi Erika. In: Könyv, könyvtár, könyvtáros, 2018. (27. évf.) 4. sz. p. 7-10. http://epa.oszk.hu/01300/01367/00301/pdf/EPA01367_3K_2018_04_007-010.pdf

A magyar lakosság olvasási és könyvtárhasználati szokásai 2017-ben. Gyorsjelentés egy országos reprezentatív lakossági felmérés eredményeiből. / Tóth Máté. In: Könyvtári figyelő, ISSN 0023-3773, 2018. (64. évf.), 1. sz., p. 45-60. http://epa.oszk.hu/00100/00143/00350/pdf/EPA00143_konyvtari_figyelo_2018_01_045-060.pdf

Könyvbeszerzés, házi könyvtár. / Tóth Máté. In: Tudományos és műszaki tájékoztatás, ISSN 0041-3917, 2018. (65. évf.), 7-8. sz., p. 409-417. http://tmt.omikk.bme.hu/tmt/article/view/7155/10339

Könyvtári digitalizálási helyzetkép. / Bognár Noémi Erika, Horváth Adrienn, Tóth Máté. In: Könyvtári figyelő, ISSN 0023-3773, 2018. (64. évf.), 1. sz., p. 61-73. http://epa.oszk.hu/00100/00143/00350/pdf/EPA00143_konyvtari_figyelo_2018_01_061-073.pdf

Könyvtári minőségmenedzsment: a K1 műhelynap összefoglalója / Bognár Noémi Erika, Horváth Adrienn In: Könyvtárvilág [elektronikus dok]. – 6. (2018) 3. https://mke.info.hu/konyvtarvilag/2018/07/konyvtari-minosegmenedzsment-a-k1-muhelynap-osszefoglaloja/4932/

Könyvtárosok helyzete, társadalomban  betöltött szerepe: A könyvtáros szakma szociológiai, demográfiai összetétele 2018-ban. / Jávorka Brigitta. In: Könyvtári figyelő, ISSN 0023-3773, 2018. (64. évf.), 4. sz., p. 536-548.

Meseolvasás és olvasóvá válás. / Tóth Máté. In: Könyvtári figyelő, ISSN 0023-3773, 2018. (64. évf.), 4. sz., p. 549-557.

Olvasás és médiahasználat. / Tóth Máté. In: Könyvtári figyelő, ISSN 0023-3773, 2018. (64. évf.), 2. sz., p. 188-200.

 

2017

A Közösségek Hete könyvtári programjai : egy országos gyorsfelmérés adatai / Tóth Máté. – A CSK projekt hagyományteremtő programsorozatának látogatói körében végzett kérdőíves vizsgálat eredményei In: Könyvtári figyelő. – 27. (2017) Cselekvő közösségek klsz., p. 28-34. : ill., 4 tábl., 2 ábra

A visegrádi országok könyvtárosainak további válaszai a digitális kor kihívásaira / Jávorka Brigitta. In: Könyvtári figyelő. – 27. (2017) 2., p. 251–256. http://ki.oszk.hu/kf/2017/06/a-visegradi-orszagok-konyvtarosainak-tovabbi-valaszai-a-digitalis-kor-kihivasaira/#more-10540

Az e-kötelespéldányok beszolgáltatásának szabályozása : nemzetközi kitekintés / Bognár Noémi Erika, Jávorka Brigitta, Szabó Piroska, Tóth Máté. In: Könyvtári figyelő. – 27. (2017) 3., p. 351-361. http://epa.oszk.hu/00100/00143/00348/pdf/EPA00143_konyvtari_figyelo_2017_03_351-361.pdf

Közösségépítés a könyvtárban – jó gyakorlatok / Béres Judit, Nagy Andor, Tóth Máté. In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 26. (2017) 4., p. 42-52. http://ki.oszk.hu/3k/2017/05/kozossegepites-a-konyvtarban-%e2%80%93-jo-gyakorlatok/#more-8911

Módszertani fejlesztések : áttekintés a munkacsoportok módszertani munkájáról / Bognár Noémi Erika, Bognárné Lovász Katalin, Jávorka Brigitta, Tóth Máté. In: Könyvtári figyelő. – 27. (2017) Cselekvő közösségek klsz., p. 17-27.

 

2016

A városi könyvtárak helyzete / Tóth Máté, Jávorka Brigitta. In: Könyvtári figyelő. – 26. (2016) 2., p. 169-184. http://ki.oszk.hu/kf/2016/07/a-varosi-konyvtarak-helyzete/#more-9948

Jósolnak a számok / Somogyi József In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 25. (2016) 2., p. 38-39. http://ki.oszk.hu/3k/2016/04/josolnak-a-szamok/#more-7766

Mi olvasható ki a gyarapodás állomány-összetételéből a 2015-ös statisztika alapján? / Fehér Miklós In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 25. (2016) 10., p. 3-13. http://ki.oszk.hu/3k/2016/10/mi-olvashato-ki-a-gyarapodas-allomany-osszetetelebol-a-2015-os-statisztika-alapjan/#more-8404

Modern Times, Modern Librarians: A Comparison of Historical and Modern Library Services of Hungary and the United States / Alyson Bell, Jávorka Brigitta In: Information, Libraries, Democracy : 24th BOBCATSSS Conference Proceedings & Abstracts, Enssib, Villeurbanne, 2016, p. 104-110. http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/66999-bobcatsss-2016-information-libraries-democraty-proceedings-abstracts.pdf

Összefoglaló a Fogalmak, adatgyűjtési eljárások a könyvtári statisztikában című információs napról / Bognár Noémi Erika, Fehér Miklós, Somogyi József In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 25. (2016) 8., p. 28-36. http://ki.oszk.hu/3k/2016/09/osszefoglalo-a-fogalmak-adatgyujtesi-eljarasok-a-konyvtari-statisztikaban-cimu-informacios-naprol/#more-8266

Személyes információszervezés a gyakorlatban / Jávorka Brigitta. – Magyar eredmények összevetése horvátországi hallgatók válaszaival. In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 63. (2016) 6/7., p. 264-270. : ill., 6 ábra http://tmt.omikk.bme.hu/tmt/article/view/80

Tartalmi feltáró eszközök használata a magyarországi könyvtárakban / Bognár Noémi Erika, Tóth Máté. In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 25. (2016) 6., p. 18-30. http://ki.oszk.hu/3k/2016/07/tartalmi-feltaro-eszkozok-hasznalata-a-magyarorszagi-konyvtarakban/#more-8098 

The Relevance of the Local Library for the Different Subgroups of the Community / Jávorka Brigitta In: Conference Libraries V4 in the Decoy of Digital Age. – Brno : Moravian Library, 2016, p. 191-214.

 

2015

Élethosszig tartó tanulás könyvtárral, könyvtárban, tanulást támogató új típusú könyvtári szolgáltatások: Információs műveltség fejlesztése, e - learning / Jávorka Brigitta. In: Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ honlapja, 2015. http://mokk.skanzen.hu/javorka-brigitta-elethosszig-tarto-tanulas-konyvtarral,-konyvtarban,-tanulast-tamogato-uj-tipusu-konyvtari-szolgaltatasok.html

Élethosszig tartó tanulás könyvtárral, könyvtárban, tanulást támogató új típusú könyvtári szolgáltatások. / Tóth Máté. In: Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ honlapja, 2015. http://mokk.skanzen.hu/toth-mate-elethosszig-tarto-tanulas-konyvtarral,-konyvtarban,-tanulast-tamogato-uj-tipusu-konyvtari-szolgaltatasok.html

Könyvtár és közösség / Tóth Máté. – [Budapest] : Argumentum, cop. 2015. – 138, [17] p. : ill., színes ; 19 cm. – Bibliogr.: p. 129-138. – ISBN 978-963-446-742-7

Köz-Könyv-Tér: módszertani kézikönyv közösségi szolgáltatások működtetéséhez 8./ Bognár Noémi Erika, Fehér Miklós, Jávorka Brigitta, Tóth Máté. Budapest, Nemzeti Művelődési Intézet, 2015. http://kozossegimodszertar.nmi.hu/storage/upload/Kiadvanyok/8.%20Koz-Konyv-Ter.pdf

Olvasásfejlesztés: példák az olvasásfejlesztés nemzetközi gyakorlataiból/ Bognár Noémi Erika, Jávorka Brigitta. In: Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ honlapja, 2015. http://mokk.skanzen.hu/bognar-noemi-erika-javorka-brigitta-olvasasfejlesztes-peldak-az-olvasasfejlesztes-nemzetkozi-gyakorlataibol.html

Személyes információszervezés / Jávorka Brigitta. In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 62. (2015) 2., p. 50-54. http://tmt.omikk.bme.hu/tmt/article/view/259

Útmutató a könyvtárak közérdekű adatainak közzétételéhez, a közlési kötelezettségek teljesítéséhez / Bognár Noémi Erika. In: Korszerű könyvtár : finanszírozás, gyarapítás, menedzsment / [szakmai szerk.] ... Dán Krisztina, Fehér Miklós. – Budapest : Raabe, 2005-. – (2015) febr., Z 2.12, p. 1-18.

 

2014

A kulturális örökség digitalizálása az Európai Unióban az ENUMERATE projekt eredményeinek tükrében / Tóth Máté  In: Könyvtári figyelő. – 24. (2014) 4., p. 401–417. http://ki.oszk.hu/kf/2015/01/a-kulturalis-orokseg-digitalizalasa-az-europai-unioban-az-enumerate-projekt-eredmenyeinek-tukreben/#more-9035

A nyilvános haszonkölcsönzési jog (PLR) kiterjesztése a nem nyomtatott könyvekre / Amberg Eszter. In: Könyvtári figyelő. – 24. (2014) 2., p. 151-155. http://ki.oszk.hu/kf/2014/06/a-nyilvanos-haszonkolcsonzesi-jog-plr-kiterjesztese-a-nem-nyomtatott-konyvekre/#more-8571

Az alapító okirattal kapcsolatos változások a 2014. január 1-jei állapot szerint / Amberg Eszter. In: Korszerű könyvtár : finanszírozás, gyarapítás, menedzsment / [szakmai szerk.] ... Dán Krisztina, Fehér Miklós. – Budapest : Raabe, 2005-. – (2014) aug., B 5.17, p. 1-5.

Az árva művek szabad felhasználása a nyilvános szolgáltatásokat nyújtó könyvtárakban  / Amberg Eszter In: Könyvtári Figyelő. – 24. (2014) 4., p. 418–425. http://ki.oszk.hu/kf/2015/01/az-arva-muvek-szabad-felhasznalasa-a-nyilvanos-szolgaltatasokat-nyujto-konyvtarakban/#more-9032  

Az e-dokumentumok kölcsönzésére vonatkozó piackutatás eredményei / Amberg Eszter. In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 23. (2014) 5., p. 16-20. http://ki.oszk.hu/3k/2014/06/az-e-dokumentumok-kolcsonzesere-vonatkozo-piackutatas-eredmenyei/#more-6149

Adatok – adatértelmezések : könyvtári statisztika 2013. In: Korszerű könyvtár : finanszírozás, gyarapítás, menedzsment / [szakmai szerk.] ... Dán Krisztina, Fehér Miklós. – Budapest : Raabe, 2005-. – (2014) aug., B 7.7, p. 1-13.

Az információs műveltség fejlesztése a könyvtárbuszon [elektronikus dok.] / Jávorka Brigitta In: Elektronikus könyv és nevelés. – 16. (2014) 3. http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/az_informacios_muveltseg_fejlesztese_a_konyvtarbuszon

Kistelepülési könyvtárellátás 2013-ban / Fehér Miklós. In: Korszerű könyvtár : finanszírozás, gyarapítás, menedzsment / [szakmai szerk.] ... Dán Krisztina, Fehér Miklós. – Budapest : Raabe, 2005-. – (2014) jan., B 2.5, p. 1-23.

Könyves közösségi oldalak / Jávorka Brigitta. In: Korszerű könyvtár : finanszírozás, gyarapítás, menedzsment / [szakmai szerk.] ... Dán Krisztina, Fehér Miklós. – Budapest : Raabe, 2005-. – (2014) ápr., D 1.10, p. 1-25.

Könyvtárak a fjordok mellett / Csorba-Simon Eszter, Jávorka Brigitta, Kovács Edina. In: Összehasonlít(hat)ó könyvtárügy : tanulmánykötet a PTE FEEK 10 éves Könyvtár- és Információtudományi Intézete oktatóinak és hallgatóinak munkáiból : Dr. Sipos Anna Magdolna 60. születésnapja tiszteletére / [szerk. Varga Katalin és Mészárosné Szentirányi Zita]. – Pécs : PTE FEEK, 2014, p. 158-169.

Könyvtár összevont intézményben : előnyök és hátrányok az összevont intézmények működésében / Fehér Miklós. In: Korszerű könyvtár : finanszírozás, gyarapítás, menedzsment / [szakmai szerk.] ... Dán Krisztina, Fehér Miklós. – Budapest : Raabe, 2005-. – (2014) aug., B 2.7, p. 1-8.

Könyvtári ellátás az ezredforduló után : a második hét év, 2007-2013 számainak vizsgálata / Somogyi József. In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 23. (2014) 11/12., p. 3-29. : ill., 34 tábl. http://ki.oszk.hu/3k/2014/12/6687/#more-6687

Közkönyvtár a multikulturális nagyvárosban / Tóth Máté. In: Összehasonlít(hat)ó könyvtárügy : tanulmánykötet a PTE FEEK 10 éves Könyvtár- és Információtudományi Intézete oktatóinak és hallgatóinak munkáiból : Dr. Sipos Anna Magdolna 60. születésnapja tiszteletére / [szerk. Varga Katalin és Mészárosné Szentirányi Zita]. – Pécs : PTE FEEK, 2014, p. 103-118.

Mobiltelefonra optimalizált szolgáltatások / Tóth Máté. In: Korszerű könyvtár : finanszírozás, gyarapítás, menedzsment / [szakmai szerk.] ... Dán Krisztina, Fehér Miklós. – Budapest : Raabe, 2005-. – (2014) jan., D 1.9, p. 1-27.

Olvasók online közössége = e-olvasás? [elektronikus dok.] / Jávorka Brigitta. – Csak elektronikus változatban jelent meg. In: Könyvtári figyelő. – 24. (2014) 2. http://ki.oszk.hu/kf/2014/06/olvasok-online-kozossege-e-olvasas/#more-8566

Válaszút előtt: felmérés öt országos könyvtári szakfolyóiratról / Jávorka Brigitta, Tóth Máté. In: Könyvtári figyelő. – 24. (2014) 3., p. 317-330. : ill., 10 ábra http://ki.oszk.hu/kf/2014/10/valaszut-elott-felmeres-ot-orszagos-konyvtari-szakfolyoiratrol/

 

2013

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásáról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (Kultv.) legutóbbi módosításáról / Amberg Eszter. – A 2012. évi CLII. törvényről. In: Korszerű könyvtár : finanszírozás, gyarapítás, menedzsment / [szakmai szerk.] ... Dán Krisztina, Fehér Miklós. – (2013) február, Z 2.7, p. 1-12.

A Rukkola.hu és ami mögötte van [elektronikus dok.] / Jávorka Brigitta. – Felmérés a Rukkola.hu könyvcserés weboldal felhasználói között. – Bibliogr. – Res. angol nyelven, p. 181-182. In: Tudásmenedzsment. – 14. (2013) TDK-klsz., p. 111-124. : ill., 4 ábra, 3 tábl.  http://feek.pte.hu/data/2013/1202/920/14_TDK_kulonszam_2013_jun.pdf

"Amerikából jöttem...": Detroit önálló városrészének könyvtára, a Canton Public Library szolgáltatásai / Fehér Miklós. In: Korszerű könyvtár : finanszírozás, gyarapítás, menedzsment / [szakmai szerk.] ... Dán Krisztina, Fehér Miklós. – (2013) április, F 5.21, p. 1-12.

Honlapnézőben : hogyan változtak a megyei könyvtárak honlapjai az elmúlt évtizedben? / Payer Barbara. In: Könyvtári figyelő. – 23. (2013) 3., p. 427-464. : ill., 54 ábra http://ki.oszk.hu/kf/2013/09/honlapnezoben-hogyan-valtoztak-a-megyei-konyvtarak-honlapjai-az-elmult-evtizedben/

Kihívások és válaszok, avagy Mit kínáltak, kínálnak az EU pályázati lehetőségei? / Ládi Lászl.ó In: Korszerű könyvtár : finanszírozás, gyarapítás, menedzsment / [szakmai szerk.] ... Dán Krisztina, Fehér Miklós. – (2013) április, A 4.11, p. 1-14.

Könyvtárak a közösségi oldalakon / Tóth Máté. In: Korszerű könyvtár: finanszírozás, gyarapítás, menedzsment / [szakmai szerk.] ... Dán Krisztina, Fehér Miklós. – (2013) április, D 1.9, p. 1-14.

Mobilizált könyvtári szolgáltatások: A Könyvtári Intézet felmérése 2012. szeptemberében / Tóth Máté. –  In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 22. (2013) 5., p. 3-21. http://ki.oszk.hu/3k/2013/06/mobilizalt-konyvtari-szolgaltatasok/

Olvasómozgalmak a Moly.hu könyves közösségi oldalon / Jávorka Brigitta. – Bibliogr. 6 tétel. – Res. angol nyelven In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 60. (2013) 1., p. 4-18. : ill., 25 ábra  http://tmt.omikk.bme.hu/tmt/article/view/500

Vélemények a Könyvtári Figyelőről : egy felmérés eredményei / Kovács Katalin. In: Könyvtári figyelő. – 23. (2013) 1., p. 85-90. http://ki.oszk.hu/kf/2013/04/velemenyek-a-konyvtari-figyelorol-egy-felmeres-eredmenyei/#more-7649


További oldalak

Alapdokumentumok

Kapcsolat

1276 Budapest, Pf. 1205

Tel: +36 1 224-3788

Elérhetőségek

Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.