KSZR oldal

KSZR-információk

Tisztelt Felhasználók, Kedves Kollégák!


A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) a magyar könyvtári rendszer átfogó, elsősorban települési könyvtári ellátást szolgáló alrendszere. Működtetése révén az 5500 főnél kisebb lakosságszámú településeken élők jutnak fenntartható, költséghatékony, korszerű, gazdag könyvtári ellátáshoz. A könyvek mellett a KSZR szolgáltatásban az egyéb nyomtatott termékek, a digitalizált tartalmak, az eleve digitálisan született alkotások és ismeretek is jelen vannak. A nyilvános könyvtárak eszköz- és feltételrendszere mentén, ezen ismereteket szolgáltatva teljesedik ki a kulturális alapellátás az ország valamennyi polgára számára, s így válik hatékonnyá az a folyamat, amelyben a kulturális örökséghez tartozó javak, múltunk és jelenünk megismerésének pótolhatatlan forrásai megismerhetőkké, birtokba vehetővé válnak – lakóhelytől függetlenül – mindenki számára.


A KSZR koncepciója a Kulturális Közlöny XLIX. évfolyam 7. számában (2005. március 7.) jelent meg. A KSZR mai működését a 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről határozza meg. A KSZR ma az ország teljes területét lefedi. A KSZR működtetője a 19 megyei hatókörű városi könyvtár, mely az ellátásról szerződést köt a csatlakozó település önkormányzatával. Az ellátás jellemzően az önkormányzat által működtetett könyvtárhelyiségben valósul meg, de indokolt esetben szervezhető mozgókönyvtári ellátás keretében is (pl. könyvtárbuszokkal). Az ellátás hálózati rendszerben történik, azaz a kisebb szolgáltatási pontok a teljesebb, célirányú gyűjteménnyel rendelkező nagyobb könyvtárak ismereteit közvetítik a lakosságnak a rendelkezésre álló eszközeik révén (pl. elektronikus úton vagy könyvtárközi kölcsönzéssel). Ettől hatékony, gyors és szakszerű a KSZR.

KSZR térkép


A KSZR keretében működő könyvtári, információs és közösségi hely, mint ahogyan minden könyvtár, ma már nemcsak könyvkölcsönző pont. Fontosabb ettől, hogy a helyi közösségi tudások gyűjtője, rendszerezője, feltárója és szolgáltatója. Identitáserősítő. Segítség az egyéni kompetenciák kibontásában. Olvasóvá nevelő, szövegértést gondozó. Információt hitelesítő pont. Rendezvények, események, előadások, kiállítások, családi- és gyermekprogramok színtere. Nemzetiségi identitás támogatója. Ellátja a fogyatékossággal élőket is. A már hivatkozott EMMI rendelet 3. paragrafusa 17 könyvtári szolgáltatást sorol fel, amiből csupán egy a könyvtári dokumentumok helyben használata és kölcsönzése a számos egyéb, személyre is szabható ellátási tartalom mellett.


Jelen aloldal célja a KSZR működéséről, a működés tartalmi és mennyiségi mutatóiról részletes tájékoztatást nyújtani, amelynek keretén belül a Könyvtári Intézet örömmel osztja meg azt a gazdag információs adatsort, amely évről évre a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működése során keletkezik. Az aloldalon elérhetővé tettünk továbbá más hasznos és érdekes tartalmakat a KSZR-ek vonatkozásában (pl. felmérések eredményeit, alapdokumentumokat és fényképes beszámolókat a KSZR-ek életéről). Ezeket a jobboldali menüpontból kiindulva érthetik el.


További oldalak

Alapdokumentumok

Kapcsolat

1276 Budapest, Pf. 1205

Tel: +36 1 224-3788

Elérhetőségek

Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.