Marrákesi szerződés

A digitális könyvtári szolgáltatás új lehetőségei az olvasási képességet érintő fogyatékossággal élők számára

„Az OSZK és a Könyvtári Intézet ajánlása a Marrákesi szerződés átültetésével kapcsolatos könyvtári feladatok ellátásával kapcsolatban”

 

A szerzői jogi szabályozás egyik legfontosabb célja, hogy egyensúlyt teremtsen a kreatív gazdaság alapjait jelentő alkotói érdek és az információhoz és kulturális javakhoz való hozzáféréshez fűződő társadalmi érdek között. Ebből következően a törvény kivételeket fogalmaz meg, illetve korlátozásokat vezet be a szerzőnek a mű felhasználásának engedélyezésére vonatkozó kizárólagos jogával kapcsolatban. E korlátozásokat és kivételeket nemzetközi szerződések, uniós irányelvek határozzák meg.

Az olvasási képességet érintő fogyatékossággal élő személyeknek kíván kedvezni az a  2017 szeptemberében megjelent EU-s rendelet[1], amely az ún. marrákesi szerződés átültetéséről szól. A rendeletet ismertető hivatalos összefoglaló[2]szerint:

„A rendelet szabályokat határoz meg arra vonatkozóan, hogy egyes művek vagy más teljesítmények hozzáférhető formátumú példányait hogyan osztják meg az EU és a marrákesi szerződésben részes nem EU-országok között a vakok, látáskárosultak és nyomtatott szöveget egyéb okból használni képtelen személyek érdekét szolgálva, és anélkül, hogy a szerzői jogi jogosult engedélyére szükség lenne.”

Az átültetésről gondoskodó törvénynek[3]köszönhetően új szabad felhasználási esetek kerültek be a szerzői jogi törvényünkbe[4]. Kifejtve:

„41. § (1) A mű nem üzletszerű felhasználása a szabad felhasználás körébe tartozik, ha az kizárólag fogyatékossággal élő személyek javára, fogyatékosságukkal közvetlen összefüggésben történik, és nem haladja meg a fogyatékosság által indokolt mértéket.

(1a) Az (1) bekezdés szerinti szabad felhasználásnak minősül különösen:

a) a mű hozzáférhető formátumú példányának az olvasási képességet érintő fogyatékossággal élő kedvezményezett személy kizárólagos használatára történő előállítása, akár a kedvezményezett személy, akár valamely, az ilyen személy nevében eljáró személy vagy jogosított szervezet által, feltéve, hogy a hozzáférhető formátumú példány alapjául szolgáló műhöz a hozzáférhető formátumú példány előállítója jogszerűen jutott hozzá;

b) a jogosított szervezet által az olvasási képességet érintő fogyatékossággal élő kedvezményezett személyek vagy más jogosított szervezetek számára hozzáférhető formátumú példányok terjesztése és nyilvánossághoz közvetítése, ideértve az oly módon történő hozzáférhetővé tételt is, amikor a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választják meg.

(1b) A Magyarországon letelepedett jogosított szervezet az (1a) bekezdés b) pontjában meghatározott tevékenységet az Európai Unió bármely tagállamában letelepedett jogosított szervezet vagy az olvasási képességet érintő fogyatékossággal élő kedvezményezett személy számára szabadon végezheti.

(1c) A Magyarországon letelepedett jogosított szervezet és az olvasási képességet érintő fogyatékossággal élő kedvezményezett személy a hozzáférhető formátumú példányt az Európai Unió más tagállamában letelepedett jogosított szervezettől szabadon megszerezheti.

(1d) Az (1a)-(1c) bekezdésben meghatározott szabad felhasználás körében bármely nyilvánosságra hozott, írott vagy egyéb jelrendszer formájában rögzített [18. § (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése] mű felhasználható annak illusztrációival együtt, ideértve ezek digitális és hanganyaggá alakított változatait is.”

A szabad felhasználás részletes szabályait külön kormányrendelet[5]határozza meg, amely kitér a hozzáférhető formátumú példány, a jogosított szervezet és az olvasási képességet érintő fogyatékossággal élő személy fogalmára, valamint rendelkezik egy nyilvántartás felállításáról és vezetéséről az említett szervezetekről és az általuk előállított hozzáférhető formátumú művekről és más kapcsolódó jogi teljesítményekről.

Az OSZK a Könyvtári Intézettel és az ELTE Egyetemi Könyvtárral együtt közös ajánlást dolgozott ki a témával kapcsolatban az érdekelt könyvtárak számára.

Az ajánlás az alábbi linken érhető el: https://www.ki.oszk.hu/dokumentumtar/az-oszk-konyvtari-intezet-es-az-elte-egyetemi-konyvtar-kozos-ajanlasa-marrakesi

A Marrákesi szerződés átültetésével, a törvényi kivétel értelmezésével kapcsolatos további hasznos olvasmányok:

A Vakok Világszövetsége (WBU) útmutatója a Marrákesi szerződéshez – https://worldblindunion.org/wp-content/uploads/2020/05/WBU-guide-to-Marrakesh-Treaty-Hungarian.docx

A szerzői jog korlátozása: Infojegyzet a Kormány T/1358. számon benyújtott törvényjavaslatáhozhttps://www.parlament.hu/documents/10181/1479843/Infojegyzet_2018_15_szerzoi_jog_korlatozasa.pdf/

Útmutató az első lépésekhez. Az olvasási képességet érintő fogyatékossággal élő személyekről szóló Marrákesi szerződés átültetése - Gyakorlati útmutató könyvtárosoknak – https://repository.ifla.org/bitstream/123456789/1873/2/getting_started_faq_marrakesh_treaty_a_practical_guide_for_librarians_2018_hu.pdf

Regisztrált jogosított szervezetek: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FolhqQragFaVttkZ8fVFoMUOOYlNjYOo...

A hozzáférhető formátumú példányok jogosított szervezetek által megküldött jegyzékei a csatolt fájlokban tekinthetők meg.


[1]Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1563 rendelete(2017. szeptember 13.)a szerzői és szomszédos jogi védelemben részesülő egyes művek és más teljesítmények hozzáférhető formátumú példányainak a vakok, látáskárosultak és nyomtatott szöveget egyéb okból használni képtelen személyek érdekét szolgáló, határokon átnyúló, az Unió és harmadik országok közötti cseréjéről– https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A32017R1563(Megtekintve: 2021. február 8.)

[3]2018. évi LVI. törvény a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosításáról– https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1800056.TV(Megtekintve: 2021. február 9.)

[4]1999. évi LXXVI. törvénya szerzői jogról. Elérhető: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99900076.tv(Megtekintve: 2021. augusztus 4.)

[5]198/2018. (X. 25.) Korm. rendelet az olvasási képességet érintő fogyatékossággal élő kedvezményezett személyek javára végezhető szabad felhasználás részletes szabályairól– https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1800198.KOR&searchUrl=/gyorskereso%3Fpagenum%3D12(Megtekintve: 2021. február 9.)


További oldalak

Alapdokumentumok

Kapcsolat

1276 Budapest, Pf. 1205

Tel: +36 1 224-3788

Elérhetőségek

Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.