Hír

Egyetemi technológiai kutatások - K2 továbbképzési sorozat - beszámoló és prezentációk

A Könyvtári Intézet 2018. május 25-én a Korszerű könyvtár, korszerű szolgáltatások - K2 továbbképzési sorozat keretében szakmai napot szervezett Egyetemi technológiai kutatások címmel.

A K2 négy alkalomból álló továbbképzési sorozatának utolsó rendezvénye az egyetemeken zajló technológiai kutatások bemutatásával várta az érdeklődőket az Országos Széchényi Könyvtárban.

Jávorka Brigitta a Könyvtári Intézet Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztálya által 2018 májusában készített kérdőíves felmérés eredményeit ismertette előadásában. Az adatfelvétel a hazai könyvtárosok körében az ALMPUB nemzetközi projekt keretében történt. Több mint 1300-an adtak választ a könyvtár és a könyvtárosok társadalomban betöltött szerepével kapcsolatban feltett kérdésekre. A terjedelmes kérdőív és a minta nagysága miatt az előadásban csupán egy-egy kiemelt kérdés elemzésére volt lehetőség. Az előadó a témákat azonban úgy válogatta, hogy a könyvtárosok fluktuációja kerüljön a középpontba, hiszen ez az egyik oka annak, hogy miért is olyan fontos az egyetemisták támogatása. Megtudhattuk, hogy a kérdőívet kitöltő 300 könyvtárvezető intézményéből összesen 470 fő távozott az elmúlt 5 évben, azonban csak 408 munkatársat sikerült pótolni, és a felvett munkatársaknak csak alig több mint fele rendelkezik bármilyen könyvtáros végzettséggel. Ugyancsak az elmúlt 5 évben a vezetők több mint harmada került abba a helyzetbe, hogy szeretett volna új munkatársat felvenni, ez azonban nem sikerült. A leggyakoribb okoknak a szakképzett munkaerő hiányát és az alacsony kínált fizetést említették. A válaszokból kiderült, hogy a vezetők nagyon reálisan látják a munkatársaik helyzetét és motivációját, hiszen ugyanazokat az okokat említették a könyvtárosok, mint amit az összes válaszadó felelt azokra a kérdésekre, hogy miért hagyná el a könyvtáros pályát és miért nem hagyta el eddig. Mindkét esetben az alacsony fizetés és az élethelyzetbeli változások, családi okok szóltak a távozás mellett, míg a szakma szeretete a legfontosabb megtartó erő.

Radó Rita (Országos Széchényi Könyvtár, ELTE doktorandusz) Könyvtári szervezetfejlesztés a digitalizálás korában - Lehetőség és feladat címmel tartotta meg előadását. A kutatása során azt vizsgálta, hogy a könyvtárakban milyen funkcionális változásokat okoz a könyvtári digitalizálás előtérbe kerülése és a digitális dokumentumok egyre nagyobb számú megjelenése. A könyvtáraknak a világ minden táján proaktívan kell szembenézniük a felhasználók igényeinek változásával és ezekre azonnali válaszokat kell adniuk. A legtöbb könyvtári újítással foglalkozó irodalom arról számol be, hogy a könyvtárak milyen új szolgáltatásokat nyújtanak, ezek mely projektek keretében valósulnak meg, vagy hogy az intézmények milyen rendszereket használnak. Kevés tanulmány foglalkozik a digitalizálás és a könyvtári innováció során óhatatlanul felmerülő szervezeti változásokkal, azzal, hogy ezek a fejlesztések hogyan befolyásolják a könyvtár szervezeti felépítését és átalakulását. A szervezeti átalakuláshoz háromféle modellt (Gailbraith féle csillag modell, Balanced ScorEcard modell és Hoshin karin modell) és különböző nemzeti könyvtári példákat hozott az előadó.

Komoly szakmai vitát indított dr. Tóth Máté (Pécsi Tudományegyetem, Könyvtári Intézet) előadása a személyzet nélküli könyvtárakról. Az előadó nem a téma feltétlen támogatójaként, hanem kutatóként beszélt, gondolatait vitaalapnak szánva. A trendek ismertetése után hangsúlyozta, hogy a személyzet nélküliség elsősorban extra nyitvatartási órákban jelenik meg, amikor a regisztrált olvasók számára a szabadpolcos állomány és a közösségi tér továbbra is elérhető, a könyvtárosok munkaideje azonban már lejárt. Külön érdekesség volt, hogy a sikeres külföldi példák mellett sikerteleneket is láthattunk, vagyis a hallgatóságnak volt alkalma átgondolni a kezdeményezésben rejlő veszélyeket is. A hozzászólók főleg kritikusak voltak a témával kapcsolatban. Volt, aki a könyvtáros és az olvasó közötti személyes kapcsolatos szükségességét hozta fel példának, mások pedig attól tartottak, hogy a könyvtárak fenntartói ebben csak a könyvtárosok elbocsátására láthatnának lehetőséget. Felmerült az egyenlő hozzáférés biztosításának kérdése is, hiszen a hosszabb nyitvatartás jobb elérési lehetőségeket biztosít, azonban a későbbiekben Bálint István Ábrahám előadása kapcsán fogalmazódott meg, hogy a jelenlegi akadálymentesítési helyzet mellett az intézmények állománya személyi segítség nélkül elérhetetlenné válik a fogyatékkal élők számára.

Szabados Adrienn (Pécsi Tudományegyetem) BA szakos végzős hallgató a Koha integrált könyvtári rendszert mutatta be. A szabad szoftverek a könyvtárakban is megjelennek. Erre egy példa az Új-Zélandról induló Koha integrált könyvtári rendszer, amely ingyenessége miatt nemzetközileg népszerűvé vált. Az előadásban a program történetének ismertetése után, a moduljainak bemutatásán keresztül ismerhette meg a közönség e nyílt forráskódú rendszer legfőbb funkcióit. Megmutatta az OPAC, a katalogizálási, a kölcsönzési, a periodika és a beszerzési modult, végül a magyarországi használatra tért ki.

Bálint István Ábrahám (Pécsi Tudományegyetem) BA szakos másodéves hallgató a Mozgáskorlátozottak és érzékszervi fogyatékossággal élők könyvtárhasználatának segítése címmel tartott előadást. Kutatásában feltérképezte a hazai könyvtárakban használatos eszközöket, jó gyakorlatokat és implementálható külföldi példákat a mozgáskorlátozott és érzékszervi fogyatékossággal élő olvasók kiszolgálását illetően. Rávilágított továbbá az elérhető segédszoftverekre, melyek elengedhetetlenek a könyvtárban való tájékozódás, könyvtárhasználat és a személyzettel folytatott kommunikáció során. A kommunikációt a beszédükben akadályozottakkal pl. a Verbalio írásos nevű szoftver is segítheti. Kutatásának fő célja, hogy a könyvtári dolgozók figyelmét felhívja az érzékszervi fogyatékossággal élők könyvtárhasználatának fontosságára, és ösztönözze őket a témában való elmélyedésben.

A rendezvény folyamán a korábbiakhoz hasonlóan az érdeklődők ez alkalommal is válogathattak a Könyvtártudományi Szakkönyvtár friss, a témához kapcsolódó beszerzéseiből.

A Korszerű könyvtár, korszerű szolgáltatások - K2 továbbképzési sorozat ezzel a műhelynappal lezárult, azonban a Könyvtári Intézet Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztálya a jövőben további rendezvényeket szervez a program szellemiségében.
 

Share

További oldalak

Alapdokumentumok

Kapcsolat

1276 Budapest, Pf. 1205

Tel: +36 1 224-3788

Elérhetőségek

Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.