Munkatárs

Borvölgyi Györgyi

Szervezeti egység: 
Könyvtártudományi Szakkönyvtár
Beosztás: 
könyvtörténeti szakreferens, bibliográfus
Telefonmellék: 
682
Telefonszám: 
+36 1 487-8682
Szobaszám: 
0
Feladatok, szakterület, kutatási terület: 

- Éves magyar  nyomda-, könyv-, sajtó- és könyvtártörténeti bibliográfia szerkesztése a Magyar Könyvszemle c. folyóirat számára

- HUMANUS-adatbázis építése könyvtörténet témakörben megjelent szakcikkekkel és tanulmányokkal

- A Könyvtártudományi Szakkönyvtár állománygyarapításában való részvétel (könyvtörténet)

- Az Európai Könyvtörténeti Gyűjtemény  gondozása

- Használóképzés, könyvtárbemutató (egyetemi hallgatók)

-Szaktájékoztatás

Kutatás:

olvasmánytörténet, könyvtártörténet

Felsőfokú tanulmányok: 
József Attila Tudományegyetem (Szegedi Tudományegyetem) Bölcsészettudományi Kar, régi könyves kiegészítő szak, 1997-1999; Diplomamunka védése: 2002
Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, magyar-könyvtár szak, 1990-1994
Munkahelyek: 
1987-1988: Országos Széchényi Könyvtár, Könyvtártudományi és Módszertani Központ Szakkönyvtára, segédkönyvtáros
1988-1990: Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Központi Könyvtára, könyvtáros
1990-2015: Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Gyűjteménye, Könyvtár, régi könyves könyvtáros
2015-: Országos Széchényi Könyvtár, Könyvtári Intézet, Könyvtártudományi Szakkönyvtár
Borvölgyi Györgyi
Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézet

Folyamatban lévő képzés:

2006-2009: Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, régi magyar irodalom, PhD-képzés (abszolutórium)

Nyelvtudás:

latin, középfok, C

Válogatott publikációk:

Borvölgyi Györgyi: Ráday Pál (1677-1733) könyvtára. Bp., OSZK, 2004. (A Kárpát-Medence Kora Újkori Könyvtárai. 7. - sorozatszerk. Monok István) 300.

Borvölgyi Györgyi-Csenki Éva: A Ráday Könyvtár történeti kötéseinek feldolgozása. In: A Ráday Gyűjtemény Évkönyve XI. Szerk. Berecz Ágnes, Petrőczi Éva. Bp., Ráday Gyűjtemény, 2005. 152-160.

Borvölgyi Györgyi: Ráday Gedeon tanulóévei. In: A Ráday-család a magyar kultúrában. 300 éve született Ráday Gedeon. A 2013. október 10-én megrendezett jubileumi konferencia előadásai, szerk. Berecz Ágnes. Közread. a Ráday Gyűjtemény. Bp., 2014. 18–37.

Borvölgyi Györgyi-Hegyközi Ilona: A magyar nyomda-, könyv-, sajtó- és könyvtártörténeti szakirodalom 2014-ben. Közrem. Kollár Mária. In: Magyar könyvszemle, 131. (2015) 4., 469-487.

Borvölgyi Györgyi-Hegyközi Ilona: A magyar nyomda-, könyv-, sajtó- és könyvtártörténeti szakirodalom 2015-ben. In: Magyar könyvszemle, 132. (2016) 4.,  493-512.

Borvölgyi Györgyi:A magyar nyomda-, könyv-, sajtó- és könyvtártörténeti szakirodalom 2016-ban. In: Magyar könyvszemle, 133. (2017) 4.;  http://ojs3.mtak.hu/index.php/mksz/

Borvölgyi Györgyi: Az első református főgondnok egykori könyvespolcáról. Néhány kötet Ráday Pál olvasmányai közül. In: A reformáció könyvespolca. Reprezentatív kiadványok Magyarországon a reformáció korából. Szerk. P. Vásárhelyi Judit.  Bp., Bibliotheca Nationalis Hungariae – Argumentum Kiadó (A Magyar könyvszemle és a MOKKA-R Egyesület füzetei 9. – sorozatszerk. Monok István)  (megjelenés alatt)

 

Borvölgyi Györgyi, [et. al.]: A Ráday Gyűjtemény ősnyomtatványai és válogatott könyvritkaságai. Szerk. Berecz Ágnes. Bp., Studiolum-Ráday Gyűjtemény, 2004. (CD-ROM)

Borvölgyi Györgyi-Csenki Éva: A Ráday-könyvtár 18. századi könyvkötéseinek katalógusa. Jakob Müller kötései. (internetes adatbázis) 2007- ; http://radaygyujtemeny.hu/muller/index.html?x60150

Egyesületi tagság: EKE, MKE


További oldalak

Alapdokumentumok

Kapcsolat

1276 Budapest, Pf. 1205

Tel: +36 1 224-3788

Elérhetőségek

Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.