Hír

Beszámoló Koltay Tibor: Research data management and data literacies c. könyvének bemutatójáról

Research Data

Research data management and data literacies

A kutatási adatok menedzselése és az adatműveltség

 

A Könyvtári Intézet Könyvtártudományi Szakkönyvtárában 2023. május 22-én nagy sikerrel zajlott le Koltay Tibor informatikus könyvtáros, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényben működő Tudástechnológiai Intézetének nyugalmazott főiskolai tanára Research data management and data literaciescímű, a brit Chandos Kiadó által az Information Professional Series kötetei sorában megjelentetett könyvének bemutatója. A kötetet a kiadó úgy jellemzi, mint amely az adatintenzív tudományt, avagy a „Tudomány 2.0”-t alapos forrásként, az adatok menedzselését kontextusba helyezve, számos szemszögből, az elmélet és gyakorlat oldaláról is vizsgálja, beleértve azokat a feladatokat, amelyeket a felsőoktatási és szakkönyvtáraknak teljesíteniük kell a közeljövőben.

A szerzőt, a közreműködőket és a jelen lévő érdeklődőket Hangodi Ágnes, a Könyvtári Intézet igazgató-helyettese, valamint Fazokas Eszter, a Könyvtártudományi Szakkönyvtár osztályvezetője köszöntötte.

A szerző, aki független hivatkozásai alapján a könyvtár- és információtudomány kutatóinak legjobb két százalékába tartozik, a Könyvtári Figyelőés több nemzetközi folyóirat, valamint konferencia szerkesztőbizottságának/programbizottságának tagja, számos, nemcsak idegen nyelvű, hanem idehaza, magyar nyelven publikált cikkében is foglalkozik az adattudomány kérdéskörével. Első megszólalóként – a továbbiakban elhangzó információk egységes értelmezésének alapját megteremtve – röviden összefoglalt a témához kötődő néhány fontosabb tudnivalót, többek között bemutatva az adatok kezelésének FAIR-modelljétis.

Ezt követően Sebestyén Edmond, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kutatásmódszertani oktatója részletesen ismertette a hat fejezetből álló kötetet, hangsúlyozva, hogy olyan hiánypótló munka a könyvtárosok, egyetemi hallgatók és kutatók számára, amely fogódzókat nyújt a digitális adatok kezeléséhez, különösen a kutatástámogató tevékenységek terén. Elmondta, hogy a szerző művében körüljárja az információ, adat, szöveg, dokumentum fogalmak jelentéstartományait, áttekintést ad a digitális adatok ökoszisztémájáról, ezután pedig az adatminőség különféle tényezőire fókuszál. Önálló fejezetben tárgyalja a kutatási adatok menedzselését, illetve az adatműveltség, információs műveltség dimenzióit, végül pedig áttekinti a digitális adatok kezelésével foglalkozó szakemberek szerepét. Tárgyalja az adatmenedzsment, adatműveltség oktatásának nemcsak módszereit, lehetőségeit, de foglalkozik azzal is, hogy a különféle pedagógiai irányzatokhoz kapcsolódva miként lehet értelmezni e témák oktatásának lehetőségeit.

A szerző munkájában az adatműveltséget az információs műveltség részterületeként, a kutatási adatok menedzselésével együtt a globális technológiai változások kontextusában, a társadalmi kihívások és felelősség szem előtt tartásával értelmezi, kitérve a nagy mennyiségű adat kezelésével járó előnyökre és kockázatokra, a társadalom tudatossági szintje növelésének fontosságára.

Az esemény harmadik megszólalójaként a kötetben felvetett, az adatok és az ember közötti kapcsolatok tágabb, filozófiai szempontú értelmezését bontotta ki az online formában bekapcsolódó Z. Karvalics László történész, az MTA doktora, a kőszegi IASK–FTI (Institute of Advanced Studies Kőszeg – Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete) vezető kutatója.

A program végén számos hozzászólás, kérdés érkezett a szerző felé, különösen a könyvtárosok szerepével és az adatkezelési tervekkel kapcsolatban, színvonalas szakmai diskurzussal zárva az eseményt.

A kötet a Könyvtártudományi Szakkönyvtárból kölcsönözhető.

S.I.

 

Share

További oldalak

 

Kapcsolat

Cím: 1016 Budapest, Szent György tér 4-6. (Budavári Palota F épület)
Postacím: 1276 Budapest, Pf. 1205

Tel: +36 1 224-3725

Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.